KLASSINEN AKUPUNKTIOHinta
Ensimmäinen hoito60€
Seuraava hoito50€
Opiskelija, eläkeläinen, työtön, perhevapaalla oleva40€
Lapsi 40€
Ensisijainen huoltaja + vauva (alle 1v.)40€
SILKKIAKUPUNKTIOHinta
Silkkiakupunktio30€